முகப்பு

மாநில திட்ட மேலாண்மை பிரிவு, மாவட்ட திட்ட மேலாண்மை பிரிவு - மாவட்ட நிலை, பிளாக் நிலை

மேலாண்மை அபிவிருத்தி மையம்,
(கேரள அரசின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம்),
தைகார்ட், திருவனந்தபுரம், கேரளா - 695 014

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மாநில திட்ட மேலாண்மை பிரிவு, மாவட்ட திட்ட மேலாண்மை பிரிவு - மாவட்ட நிலை, பிளாக் நிலை
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

மேலாண்மை அபிவிருத்தி மையம்,
(கேரள அரசின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம்),
தைகார்ட், திருவனந்தபுரம், கேரளா - 695 014

வேலை இடம்
மேலாண்மை அபிவிருத்தி மையம், (கேரள அரசின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம்), தைகார்ட், திருவனந்தபுரம், கேரளா - 695 014
நகரம்
திருவனந்தபுரம்
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
மேலாண்மை அபிவிருத்தி மையம், (கேரள அரசின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம்), தைகார்ட், திருவனந்தபுரம், கேரளா - 695 014
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: