முகப்பு

பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்

பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்ஸ் லிமிடெட்,
(இந்திய அரசியலமைப்பு),
பவர் செக்டார் - தெற்கு பிரதேசம்,
எண் 690, அண்ணா சாலை, EVR பெரியார் கட்டிடம்,
நந்தனம், சென்னை - 600 035
தமிழ்நாடு

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்ஸ் லிமிடெட்,
(இந்திய அரசியலமைப்பு),
பவர் செக்டார் - தெற்கு பிரதேசம்,
எண் 690, அண்ணா சாலை, EVR பெரியார் கட்டிடம்,
நந்தனம், சென்னை - 600 035
தமிழ்நாடு

வேலை இடம்
பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்ஸ் லிமிடெட், (இந்திய அரசியலமைப்பு), பவர் செக்டார் - தெற்கு பிரதேசம், எண் 690, அண்ணா சாலை, EVR பெரியார் கட்டிடம், நந்தனம், சென்னை - 600 035 தமிழ்நாடு
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்ஸ் லிமிடெட், (இந்திய அரசியலமைப்பு), பவர் செக்டார் - தெற்கு பிரதேசம், எண் 690, அண்ணா சாலை, EVR பெரியார் கட்டிடம், நந்தனம், சென்னை - 600 035 தமிழ்நாடு
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: