முகப்பு

மூத்த திட்ட அலுவலர் (இயந்திர), மூத்த திட்ட அலுவலர் (மின்), திட்ட அலுவலர் (சிவில்) (ஒப்பந்த அடிப்படையில்)

கொச்சின் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட்
(இந்திய அரசு நிறுவனம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மூத்த திட்ட அலுவலர் (இயந்திர), மூத்த திட்ட அலுவலர் (மின்), திட்ட அலுவலர் (சிவில்) (ஒப்பந்த அடிப்படையில்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

கொச்சின் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட்
(இந்திய அரசு நிறுவனம்

வேலை இடம்
கொச்சின் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் (இந்திய அரசு நிறுவனம்
தொடர்பு கொள்ள
கொச்சின் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் (இந்திய அரசு நிறுவனம்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: