முகப்பு

உதவி மேலாளர் (ஒப்பந்தம்),கல்வி ஆதரவு நிர்வாகி (ஒப்பந்தம்)

இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் கோழிக்கோடு
ஐ.ஐ.எம் கோழிக்கோடு வளாகம், அஞ்சல். கோழிக்கோடு - 673 570

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி மேலாளர் (ஒப்பந்தம்),கல்வி ஆதரவு நிர்வாகி (ஒப்பந்தம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் கோழிக்கோடு
ஐ.ஐ.எம் கோழிக்கோடு வளாகம், அஞ்சல். கோழிக்கோடு - 673 570

வேலை இடம்
இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் கோழிக்கோடு ஐ.ஐ.எம் கோழிக்கோடு வளாகம், அஞ்சல். கோழிக்கோடு - 673 570
நகரம்
கோழிக்கோடு
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் கோழிக்கோடு ஐ.ஐ.எம் கோழிக்கோடு வளாகம், அஞ்சல். கோழிக்கோடு - 673 570
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: