முகப்பு

தலைமை இயக்க அதிகாரி (சிஓஓ) - திட்ட அமலாக்கம், அசோசியேட் சிஓஓ - நிறுவன வணிக நிதி, அசோசியேட் சிஓஓ - திறன்கள் மற்றும் வேலைகள், துணை சிஓஓ - நிறுவன சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு

தமிழ்நாடு ஊரக மாற்றம் திட்டம் (டி.என்.ஆர்.டி.பி)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் தலைமை இயக்க அதிகாரி (சிஓஓ) - திட்ட அமலாக்கம், அசோசியேட் சிஓஓ - நிறுவன வணிக நிதி, அசோசியேட் சிஓஓ - திறன்கள் மற்றும் வேலைகள், துணை சிஓஓ - நிறுவன சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தமிழ்நாடு ஊரக மாற்றம் திட்டம் (டி.என்.ஆர்.டி.பி)

வேலை இடம்
தமிழ்நாடு ஊரக மாற்றம் திட்டம் (டி.என்.ஆர்.டி.பி)
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
தமிழ்நாடு ஊரக மாற்றம் திட்டம் (டி.என்.ஆர்.டி.பி)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: