முகப்பு

உணவு பதப்படுத்தும் பொறியாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)

தேங்காய் மேம்பாட்டு வாரியம்,
(வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம், இந்திய அரசு,
பிளாட் எண் 47 / எஃப் 1, டாக்டர் ராமசாமி சாலை,
கே.கே.நகர், சென்னை - 600 078

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உணவு பதப்படுத்தும் பொறியாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேங்காய் மேம்பாட்டு வாரியம்,
(வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம், இந்திய அரசு,
பிளாட் எண் 47 / எஃப் 1, டாக்டர் ராமசாமி சாலை,
கே.கே.நகர், சென்னை - 600 078

சம்பளம்
28560/month
தகுதி
பி.டெக்.
வேலை இடம்
தேங்காய் மேம்பாட்டு வாரியம், (வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம், இந்திய அரசு, பிளாட் எண் 47 / எஃப் 1, டாக்டர் ராமசாமி சாலை, கே.கே.நகர், சென்னை - 600 078
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
தேங்காய் மேம்பாட்டு வாரியம், (வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம், இந்திய அரசு, பிளாட் எண் 47 / எஃப் 1, டாக்டர் ராமசாமி சாலை, கே.கே.நகர், சென்னை - 600 078
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: