முகப்பு

வடிவமைப்புகள் போட்டி - காதி

காதி மற்றும் கிராம தொழில் ஆணையம்,
மைக்ரோ, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு
'கிராமோதயா' 3 இர்லா சாலை, வைல் பார்லே (மேற்கு),
மும்பை - 400 056

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் வடிவமைப்புகள் போட்டி - காதி
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

காதி மற்றும் கிராம தொழில் ஆணையம்,
மைக்ரோ, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு
'கிராமோதயா' 3 இர்லா சாலை, வைல் பார்லே (மேற்கு),
மும்பை - 400 056

தகுதி
2 வருட அனுபவம்
வேலை இடம்
காதி மற்றும் கிராம தொழில் ஆணையம், மைக்ரோ, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகம், இந்திய அரசு 'கிராமோதயா' 3 இர்லா சாலை, வைல் பார்லே (மேற்கு), மும்பை - 400 056
நகரம்
மும்பை
மாநிலம்
மஹாராஷ்டிரா
தொடர்பு கொள்ள
காதி மற்றும் கிராம தொழில் ஆணையம், மைக்ரோ, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகம், இந்திய அரசு 'கிராமோதயா' 3 இர்லா சாலை, வைல் பார்லே (மேற்கு), மும்பை - 400 056
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: