முகப்பு

திட்ட பிரிவு அலுவலர், திட்ட நிர்வாக உதவியாளர், மூத்த திட்ட உதவியாளர் மற்றும் இளைய திட்ட உதவியாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)

NCDIR
நோய் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய மையம் \
சுகாதார ஆராய்ச்சி துறை,
MoH & FW, இந்திய அரசு,
நிர்மல் பவன்-ஐ.சி.எம்.ஆர் வளாகம், பூஜனஹள்ளி, கியால் சாலை,
கண்ணமங்கள போஸ்ட்,
பெங்களூரு - 562 110
 
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட பிரிவு அலுவலர், திட்ட நிர்வாக உதவியாளர், மூத்த திட்ட உதவியாளர் மற்றும் இளைய திட்ட உதவியாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
NCDIR
நோய் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய மையம் \
சுகாதார ஆராய்ச்சி துறை,
MoH & FW, இந்திய அரசு,
நிர்மல் பவன்-ஐ.சி.எம்.ஆர் வளாகம், பூஜனஹள்ளி, கியால் சாலை,
கண்ணமங்கள போஸ்ட்,
பெங்களூரு - 562 110
 
வேலை இடம்
NCDIR நோய் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய மையம் \ சுகாதார ஆராய்ச்சி துறை, MoH & FW, இந்திய அரசு, நிர்மல் பவன்-ஐ.சி.எம்.ஆர் வளாகம், பூஜனஹள்ளி, கியால் சாலை, கண்ணமங்கள போஸ்ட், பெங்களூரு - 562 110
நகரம்
பெங்களூரு
மாநிலம்
கர்நாடகா
தொடர்பு கொள்ள
NCDIR நோய் தகவல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய மையம் \ சுகாதார ஆராய்ச்சி துறை, MoH & FW, இந்திய அரசு, நிர்மல் பவன்-ஐ.சி.எம்.ஆர் வளாகம், பூஜனஹள்ளி, கியால் சாலை, கண்ணமங்கள போஸ்ட், பெங்களூரு - 562 110
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: