முகப்பு

சந்தைப்படுத்தல் மேலாளர், மூத்த சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி, துணை மேலாளர் (கிடங்கு), நிர்வாகி (தரம்), இளைய அதிகாரி (கடை வசதி செல்)

பீரோ ஆஃப் பார்மா பி.எஸ்.யுஸ் ஆஃப் இந்தியா (பிபிபிஐ)
இந்திய அரசு,
இ -1, 8 வது மாடி, வீடியோகான் டவர்,
ஜாண்டேவலன் விரிவாக்கம்.,
புது தில்லி - 110 055
 
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் சந்தைப்படுத்தல் மேலாளர், மூத்த சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி, துணை மேலாளர் (கிடங்கு), நிர்வாகி (தரம்), இளைய அதிகாரி (கடை வசதி செல்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
பீரோ ஆஃப் பார்மா பி.எஸ்.யுஸ் ஆஃப் இந்தியா (பிபிபிஐ)
இந்திய அரசு,
இ -1, 8 வது மாடி, வீடியோகான் டவர்,
ஜாண்டேவலன் விரிவாக்கம்.,
புது தில்லி - 110 055
 
வேலை இடம்
பீரோ ஆஃப் பார்மா பி.எஸ்.யுஸ் ஆஃப் இந்தியா (பிபிபிஐ) இந்திய அரசு, இ -1, 8 வது மாடி, வீடியோகான் டவர், ஜாண்டேவலன் விரிவாக்கம்., புது தில்லி - 110 055
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
பீரோ ஆஃப் பார்மா பி.எஸ்.யுஸ் ஆஃப் இந்தியா (பிபிபிஐ) இந்திய அரசு, இ -1, 8 வது மாடி, வீடியோகான் டவர், ஜாண்டேவலன் விரிவாக்கம்., புது தில்லி - 110 055
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: