முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: ஒரு அழகிய கனவை

Quote-17

ஒரு அழகிய கனவை உயரிய கொள்கையை தன் இதயத்தில் ஏந்திய ஒருவன் ஒருநாள் அதி உண்மையாவதை காண்பான். -ஜேம்ஸ் ஆலன்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: