முகப்பு

தினம் ஒர் சிந்தனை: போலிக்கு தான் பரிசும் பாராட்டும்

Quote-1

போலிக்கு தான் பரிசும் பாராட்டும் உண்மைக்கு ஆறுதல் பரிசு மட்டுமே. - சார்லி சாப்ளின்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: