முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: அவசரமாய் தவறு செய்வதை விட

Quote-38

அவசரமாய் தவறு செய்வதை விட தாமதமாகச் சரிவர செய்வது மேல். -ஜெபர்சன்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: