முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: அன்புதான் உன் பலவீனம்

Quote-54

அன்புதான் உன் பலவீனம் என்றால் இந்த உலகின் மிகச்சிறந்த பலசாலி நீதான். - அன்னை தெரசா

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: