முக்கிய செய்திகள்
Idhayam Matrimony
முகப்பு

முன்னணி ஆலோசகர் - (குழந்தை ஆரோக்கியம், RCH தானம் ஒருங்கிணைப்பு) மூத்த ஆலோசகர் (தாய் வழி ஆரோக்கியம், குடும்ப கட்டுப்பாடு, சட்டம்) ஆலோசகர் (இளம் பருவ ஆரோக்கியம், இளம் பருவ ஆரோக்கிய பயிற்சி மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு)

தேசிய சுகாதார அமைப்புகள் வள மையம்,

நியூ டெல்லி.

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் முன்னணி ஆலோசகர் - (குழந்தை ஆரோக்கியம், RCH தானம் ஒருங்கிணைப்பு) மூத்த ஆலோசகர் (தாய் வழி ஆரோக்கியம், குடும்ப கட்டுப்பாடு, சட்டம்) ஆலோசகர் (இளம் பருவ ஆரோக்கியம், இளம் பருவ ஆரோக்கிய பயிற்சி மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய சுகாதார அமைப்புகள் வள மையம்,

நியூ டெல்லி.

நகரம்
நியூ டெல்லி
மாநிலம்
டெல்லி
தொடர்பு கொள்ள
www.nhsrcindia.org, www.mohfw.nic.in, www.devnetjobsindia.org
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்:

Idhayam Matrimony