முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

நிதி மற்றும் கணக்கு அலுவலர் - நிலை 1, மேலாளர் (இன்குபேஷன்) - நிலை II,

பயோடெக்னாலஜி தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில் (பிஆர்ஆர்சி),
(இந்தியா அரசு எண்டர்பிரைசஸ்)
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் நிதி மற்றும் கணக்கு அலுவலர் - நிலை 1, மேலாளர் (இன்குபேஷன்) - நிலை II,
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
பயோடெக்னாலஜி தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில் (பிஆர்ஆர்சி),
(இந்தியா அரசு எண்டர்பிரைசஸ்)
வேலை இடம்
பயோடெக்னாலஜி தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில் (பிஆர்ஆர்சி), (இந்தியா அரசு எண்டர்பிரைசஸ்)
தொடர்பு கொள்ள
பயோடெக்னாலஜி தொழில் ஆராய்ச்சி உதவி கவுன்சில் (பிஆர்ஆர்சி), (இந்தியா அரசு எண்டர்பிரைசஸ்)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: