முகப்பு

திட்டப்பணி சக (ஒரு நிலை)

ஐசிஏஆர்-மத்திய தோட்டப்பயிர்கள் ஆராய்ச்சி ஆர்க் நிறுவனம்,

காசர்கோடு - 671 124

கேரளா,

இந்தியா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்டப்பணி சக (ஒரு நிலை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஐசிஏஆர்-மத்திய தோட்டப்பயிர்கள் ஆராய்ச்சி ஆர்க் நிறுவனம்,

காசர்கோடு - 671 124

கேரளா,

இந்தியா

வேலை இடம்
ஐசிஏஆர்-மத்திய தோட்டப்பயிர்கள் ஆராய்ச்சி ஆர்க் நிறுவனம், காசர்கோடு - 671 124 கேரளா, இந்தியா
நகரம்
காசர்கோடு
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
ஐசிஏஆர்-மத்திய தோட்டப்பயிர்கள் ஆராய்ச்சி ஆர்க் நிறுவனம், சிபிசிஆர்ஐ, குடுலு அஞ்சல், காசர்கோடு - 671 124 கேரளா, இந்தியா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: