முகப்பு

மூத்த ஆலோசகர் (மீடியா)

விக்யன் பிரசார்,

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை,

இந்திய அரசு,

ஏ-50, நிறுவன பகுதி, செக்டர்-62,

நொய்டா - 201 309

உத்திர பிரதேசம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் மூத்த ஆலோசகர் (மீடியா)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

விக்யன் பிரசார்,

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை,

இந்திய அரசு,

ஏ-50, நிறுவன பகுதி, செக்டர்-62,

நொய்டா - 201 309

உத்திர பிரதேசம்

வேலை இடம்
விக்யன் பிரசார், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை, இந்திய அரசு, ஏ-50, நிறுவன பகுதி, செக்டர்-62, நொய்டா - 201 309 உத்திர பிரதேசம்
நகரம்
நொய்டா
மாநிலம்
உத்திர பிரதேசம்
தொடர்பு கொள்ள
விக்யன் பிரசார், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை, இந்திய அரசு, ஏ-50, நிறுவன பகுதி, செக்டர்-62, நொய்டா - 201 309 உத்திர பிரதேசம்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: