முகப்பு

கணக்கு அலுவலர்

கடல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம்,

(இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம்),

MPEDA ஹவுஸ், பானம்பல்லி அவென்யூ,

அஞ்சல் பெட்டி எண்.4272,

கொச்சி - 682 036

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் கணக்கு அலுவலர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

கடல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம்,

(இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம்),

MPEDA ஹவுஸ், பானம்பல்லி அவென்யூ,

அஞ்சல் பெட்டி எண்.4272,

கொச்சி - 682 036

வேலை இடம்
கடல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம், (இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம்), MPEDA ஹவுஸ், பானம்பல்லி அவென்யூ, அஞ்சல் பெட்டி எண்.4272, கொச்சி - 682 036
நகரம்
கொச்சி
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
கடல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம், (இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம்), MPEDA ஹவுஸ், பானம்பல்லி அவென்யூ, அஞ்சல் பெட்டி எண்.4272, கொச்சி - 682 036
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: