முகப்பு

எம்.டி.எஸ் (மருத்துவ உதவியாளர்), எம்.டி.எஸ் (லேடி மருத்துவ உதவியாளர்) - சிஜிஜிஎஸ், அகமதாபாத், மும்பை, நாக்பூர், புனே

சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம்,

மத்திய அரசு இயக்குநரகம் பொது சுகாதார திட்டம்,

கூடுதல் இயக்குநர் அலுவலகம்,

மத்திய அரசு சுகாதார திட்டம் - அகமதாபாத்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் எம்.டி.எஸ் (மருத்துவ உதவியாளர்), எம்.டி.எஸ் (லேடி மருத்துவ உதவியாளர்) - சிஜிஜிஎஸ், அகமதாபாத், மும்பை, நாக்பூர், புனே
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம்,

மத்திய அரசு இயக்குநரகம் பொது சுகாதார திட்டம்,

கூடுதல் இயக்குநர் அலுவலகம்,

மத்திய அரசு சுகாதார திட்டம் - அகமதாபாத்

வேலை இடம்
சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம், மத்திய அரசு இயக்குநரகம் பொது சுகாதார திட்டம், கூடுதல் இயக்குநர் அலுவலகம், மத்திய அரசு சுகாதார திட்டம் - அகமதாபாத்
நகரம்
அகமதாபாத்
தொடர்பு கொள்ள
சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம், மத்திய அரசு இயக்குநரகம் பொது சுகாதார திட்டம், கூடுதல் இயக்குநர் அலுவலகம், மத்திய அரசு சுகாதார திட்டம் - அகமதாபாத்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: