முகப்பு

துணை கவர்னர் (இந்திய ரிசர்வ் வங்கி)

செயலாளர் (பி.ஓ.ஜ),

நிதி சேவைகள் திணைக்களம்,

நிதி அமைச்சகம்,

3வது தளம், ஜீவன்டிப் பில்டிங்,

பாராளுமன்ற வீதி,

புது தில்லி - 110 001

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை கவர்னர் (இந்திய ரிசர்வ் வங்கி)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

செயலாளர் (பி.ஓ.ஜ),

நிதி சேவைகள் திணைக்களம்,

நிதி அமைச்சகம்,

3வது தளம், ஜீவன்டிப் பில்டிங்,

பாராளுமன்ற வீதி,

புது தில்லி - 110 001

சம்பளம்
225000/month
தகுதி
15 வருட அனுபவம் (பொருளாதாரம்)
வேலை இடம்
செயலாளர் (பி.ஓ.ஜ), நிதி சேவைகள் திணைக்களம், நிதி அமைச்சகம், 3வது தளம், ஜீவன்டிப் பில்டிங், பாராளுமன்ற வீதி, புது தில்லி - 110 001
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
செயலாளர் (பி.ஓ.ஜ), நிதி சேவைகள் திணைக்களம், நிதி அமைச்சகம், 3வது தளம், ஜீவன்டிப் பில்டிங், பாராளுமன்ற வீதி, புது தில்லி - 110 001
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: