முகப்பு

திட்ட அறிவியல் அதிகாரி (டி), நிர்வாக அலுவலர் (சி), பொறியாளர் (சி)

டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
(இந்திய அரசு),
சர்வே நம்பர்:36/பி,  கோபன்பள்ளி கிராமம்,
செரிங்கம்பள்ளி மண்டலம்,
ரங்கா ரெட்டி மாவட்டம்
ஹைதராபாத் - 500 107

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட அறிவியல் அதிகாரி (டி), நிர்வாக அலுவலர் (சி), பொறியாளர் (சி)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
(இந்திய அரசு),
சர்வே நம்பர்:36/பி,  கோபன்பள்ளி கிராமம்,
செரிங்கம்பள்ளி மண்டலம்,
ரங்கா ரெட்டி மாவட்டம்
ஹைதராபாத் - 500 107

வேலை இடம்
டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், (இந்திய அரசு), சர்வே நம்பர்:36/பி, கோபன்பள்ளி கிராமம், செரிங்கம்பள்ளி மண்டலம், ரங்கா ரெட்டி மாவட்டம் ஹைதராபாத் - 500 107
நகரம்
ஹைதராபாத்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், (இந்திய அரசு), சர்வே நம்பர்:36/பி, கோபன்பள்ளி கிராமம், செரிங்கம்பள்ளி மண்டலம், ரங்கா ரெட்டி மாவட்டம் ஹைதராபாத் - 500 107
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: