முகப்பு

நிபுணர் - நகர்ப்புற திட்டமிடல், வீட்டு நிதி மற்றும் பாலிசி நிபுணர் (SLTC), சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் (SLTC-1, CLTC-1), நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிபுணர் (CLTC), சமூக அபிவிருத்தி நிபுணர், தகவல், கல்வி, தொடர்பாடல் நிபுணர், எம்ஐஎஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்

புதுச்சேரி அரசு,
டவுன் மற்றும் நகர மற்றும் திட்டமிடல் துறை,
புதுச்சேரி

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் நிபுணர் - நகர்ப்புற திட்டமிடல், வீட்டு நிதி மற்றும் பாலிசி நிபுணர் (SLTC), சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் (SLTC-1, CLTC-1), நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிபுணர் (CLTC), சமூக அபிவிருத்தி நிபுணர், தகவல், கல்வி, தொடர்பாடல் நிபுணர், எம்ஐஎஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

புதுச்சேரி அரசு,
டவுன் மற்றும் நகர மற்றும் திட்டமிடல் துறை,
புதுச்சேரி

வேலை இடம்
புதுச்சேரி அரசு, டவுன் மற்றும் நகர மற்றும் திட்டமிடல் துறை, புதுச்சேரி
நகரம்
புதுச்சேரி
மாநிலம்
புதுவை
தொடர்பு கொள்ள
புதுச்சேரி அரசு, டவுன் மற்றும் நகர மற்றும் திட்டமிடல் துறை, புதுச்சேரி
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: