முகப்பு

தொடர்பு அதிகாரி

ஆர்யபட்டா அறிவு பல்கலைக்கழகம், பாட்னா
சி.என்.எல்.யூ. வளாகம், மிதபுர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில்,
பாட்னா - 800 001
(பீகார்)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் தொடர்பு அதிகாரி
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஆர்யபட்டா அறிவு பல்கலைக்கழகம், பாட்னா
சி.என்.எல்.யூ. வளாகம், மிதபுர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில்,
பாட்னா - 800 001
(பீகார்)

வேலை இடம்
ஆர்யபட்டா அறிவு பல்கலைக்கழகம், பாட்னா சி.என்.எல்.யூ. வளாகம், மிதபுர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில், பாட்னா - 800 001 (பீகார்)
நகரம்
பாட்னா
மாநிலம்
பீகார்
தொடர்பு கொள்ள
ஆர்யபட்டா அறிவு பல்கலைக்கழகம், பாட்னா சி.என்.எல்.யூ. வளாகம், மிதபுர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில், பாட்னா - 800 001 (பீகார்)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: