முகப்பு

துணை இயக்குநர் (நிதி மற்றும் கணக்குகள்), உதவி செயலாளர், மூத்த கணக்கு மேலாளர்

இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி ஆணையம்,
ஏ-13, செக்டர் -1, நொய்டா,
உத்திர பிரதேசம்  - 201 301

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை இயக்குநர் (நிதி மற்றும் கணக்குகள்), உதவி செயலாளர், மூத்த கணக்கு மேலாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி ஆணையம்,
ஏ-13, செக்டர் -1, நொய்டா,
உத்திர பிரதேசம்  - 201 301

காலியிடம்
1
வேலை இடம்
இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி ஆணையம், ஏ-13, செக்டர் -1, நொய்டா, உத்திர பிரதேசம் - 201 301
நகரம்
நொய்டா
மாநிலம்
உத்திர பிரதேசம்
தொடர்பு கொள்ள
இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி ஆணையம், ஏ-13, செக்டர் -1, நொய்டா, உத்திர பிரதேசம் - 201 301
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: