முகப்பு

உதவி மேலாளர் தர 'ஏ' - நெறிமுறை மற்றும் பாதுகாப்பு சேவை, அபிவிருத்தி உதவியாளர்கள்

வேளாண் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்கான தேசிய வங்கி,
ப்ளாட் நம்பர்.C24, ஜி பிளாக்,
பாந்த்ரா-குர்லா காம்ப்ளக்ஸ்,
பாந்த்ரா (ஈ),
மும்பை - 400 051

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி மேலாளர் தர 'ஏ' - நெறிமுறை மற்றும் பாதுகாப்பு சேவை, அபிவிருத்தி உதவியாளர்கள்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

வேளாண் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்கான தேசிய வங்கி,
ப்ளாட் நம்பர்.C24, ஜி பிளாக்,
பாந்த்ரா-குர்லா காம்ப்ளக்ஸ்,
பாந்த்ரா (ஈ),
மும்பை - 400 051

வேலை இடம்
வேளாண் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்கான தேசிய வங்கி, ப்ளாட் நம்பர்.C24, ஜி பிளாக், பாந்த்ரா-குர்லா காம்ப்ளக்ஸ், பாந்த்ரா (ஈ), மும்பை - 400 051
நகரம்
மும்பை
மாநிலம்
மஹாராஷ்டிரா
தொடர்பு கொள்ள
வேளாண் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்கான தேசிய வங்கி, ப்ளாட் நம்பர்.C24, ஜி பிளாக், பாந்த்ரா-குர்லா காம்ப்ளக்ஸ், பாந்த்ரா (ஈ), மும்பை - 400 051
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: