முகப்பு

உதவி பொது மேலாளர் (கடல்), மூத்த மேலாளர் (மார்க்கெட்டிங் - மரைன்), மேலாளர் (கடல்), இணை மேலாளர் (CSR)

கொச்சி ஷிப்யார்ட் லிமிடெட்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு),
கொச்சி

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பொது மேலாளர் (கடல்), மூத்த மேலாளர் (மார்க்கெட்டிங் - மரைன்), மேலாளர் (கடல்), இணை மேலாளர் (CSR)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

கொச்சி ஷிப்யார்ட் லிமிடெட்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு),
கொச்சி

வேலை இடம்
கொச்சி ஷிப்யார்ட் லிமிடெட், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு), கொச்சி
நகரம்
கொச்சி
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
கொச்சி ஷிப்யார்ட் லிமிடெட், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு), கொச்சி
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: