முகப்பு

உதவி பேராசிரியர்

உத்தரகண்ட் மருத்துவ சேவை தேர்வு வாரியம்,
மருத்துவ சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலன் வளாகம்,
தண்டா லாகண்ட், சஹஸ்ரதரா சாலை,
டேராடூன்,
உத்தரகாண்ட்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

உத்தரகண்ட் மருத்துவ சேவை தேர்வு வாரியம்,
மருத்துவ சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலன் வளாகம்,
தண்டா லாகண்ட், சஹஸ்ரதரா சாலை,
டேராடூன்,
உத்தரகாண்ட்

சம்பளம்
56100/month
காலியிடம்
138
வேலை இடம்
உத்தரகண்ட் மருத்துவ சேவை தேர்வு வாரியம், மருத்துவ சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலன் வளாகம், தண்டா லாகண்ட், சஹஸ்ரதரா சாலை, டேராடூன், உத்தரகாண்ட்
நகரம்
டேராடூன்
மாநிலம்
உத்தரகாண்ட்
தொடர்பு கொள்ள
உத்தரகண்ட் மருத்துவ சேவை தேர்வு வாரியம், மருத்துவ சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலன் வளாகம், தண்டா லாகண்ட், சஹஸ்ரதரா சாலை, டேராடூன், உத்தரகாண்ட்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: