முகப்பு

ஆசிரியர் (கடல் தலைமை பொறியாளர்)

கொச்சி ஷிபியார்ட் லிமிடெட்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு)
கொச்சின்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆசிரியர் (கடல் தலைமை பொறியாளர்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

கொச்சி ஷிபியார்ட் லிமிடெட்,
(இந்திய அரசின் ஒரு அரசு)
கொச்சின்

வேலை இடம்
கொச்சி ஷிபியார்ட் லிமிடெட், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு) கொச்சின்
நகரம்
கொச்சின்
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
கொச்சி ஷிபியார்ட் லிமிடெட், (இந்திய அரசின் ஒரு அரசு) கொச்சின்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: