முகப்பு

ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானிகள்

சமீர் - மின்காந்தவியல் மையம்,
தரமணி, சென்னை - 113
(இந்தியாவின் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானிகள்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

சமீர் - மின்காந்தவியல் மையம்,
தரமணி, சென்னை - 113
(இந்தியாவின் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்)

தகுதி
பி.டெக் - எம்.டெக்
வேலை இடம்
சமீர் - மின்காந்தவியல் மையம், தரமணி, சென்னை - 113 (இந்தியாவின் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்)
நகரம்
சென்னை
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
சமீர் - மின்காந்தவியல் மையம், தரமணி, சென்னை - 113 (இந்தியாவின் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: