முகப்பு

இயக்குனர் (நிதி), (பணியாளர்கள்), (சுரங்க), (புவியியல்)

ஒடிசா அரசு
பொது நிறுவனங்களின் துறை
ஒடிசா செயலகம்,
புவனேஸ்வர் - 751 001.
 
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர் (நிதி), (பணியாளர்கள்), (சுரங்க), (புவியியல்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
ஒடிசா அரசு
பொது நிறுவனங்களின் துறை
ஒடிசா செயலகம்,
புவனேஸ்வர் - 751 001.
 
வேலை இடம்
ஒடிசா அரசு பொது நிறுவனங்களின் துறை ஒடிசா செயலகம், புவனேஸ்வர் - 751 001.
நகரம்
புவனேஸ்வர்
மாநிலம்
ஒடிசா
தொடர்பு கொள்ள
அரசாங்கத்தின் முதன்மை செயலாளர், ஒடிசா அரசு பொது நிறுவனங்களின் துறை ஒடிசா செயலகம், புவனேஸ்வர் - 751 001.
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: