முகப்பு

இயக்குனர் (விநியோகம்)

மேற்கு வங்க அரசு,
மின் துறை,
பித்யுத் உன்னயன் பாபன் (5 வது மாடி),
3 / சி, லா-பிளாக், பிரிவு III. உப்பு ஏரி நகரம்,
கொல்கத்தா - 700 106
 
வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர் (விநியோகம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
மேற்கு வங்க அரசு,
மின் துறை,
பித்யுத் உன்னயன் பாபன் (5 வது மாடி),
3 / சி, லா-பிளாக், பிரிவு III. உப்பு ஏரி நகரம்,
கொல்கத்தா - 700 106
 
காலியிடம்
1
வேலை இடம்
மேற்கு வங்க அரசு, மின் துறை, பித்யுத் உன்னயன் பாபன் (5 வது மாடி), 3 / சி, லா-பிளாக், பிரிவு III. உப்பு ஏரி நகரம், கொல்கத்தா - 700 106
நகரம்
கொல்கத்தா
மாநிலம்
மேற்கு வங்கம்
தொடர்பு கொள்ள
மேற்கு வங்க அரசு, மின் துறை, பித்யுத் உன்னயன் பாபன் (5 வது மாடி), 3 / சி, லா-பிளாக், பிரிவு III. உப்பு ஏரி நகரம், கொல்கத்தா - 700 106
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: