முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை : உன் மீது உனக்கே

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை : உன் மீது உனக்கே

Quote-43

உன் மீது உனக்கே நம்பிக்கை இல்லை என்றால்...

கடவுளே நேரில் வந்தாலும் பயனில்லை - விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: