முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை: இன்பம் வரும் போது அதைப்பற்றி சிந்தனை

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: இன்பம் வரும் போது அதைப்பற்றி சிந்தனை

Quote-30

தினம் ஓர் சிந்தனை: இன்பம் வரும் போது அதைப்பற்றி சிந்தனை செய்யாதே அது போகும்போது அதைப் பற்றி சிந்தனை செய்.  - அரிஸ்டாட்டில்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: