முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

இயக்குநர் (செயல்பாடுகள்)

இந்திய அரசு,

பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம்

காமராஜர் போர்ட் லிட்.,


வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குநர் (செயல்பாடுகள்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய அரசு,

பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம்

காமராஜர் போர்ட் லிட்.,


வேலை இடம்
இந்திய அரசு, பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம் காமராஜர் போர்ட் லிட்.,
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய அரசு, பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம் காமராஜர் போர்ட் லிட்.,
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: