முகப்பு

பேராசிரியர், இணை பேராசிரியர் - ( இரத்த வங்கி / பரிமாற்ற மருத்துவம், டெர்மடாலஜி & STD, மயக்கவியல், உடலியல், மனநலம், ரேடியோதெரபி, காசநோய் மற்றும் சுவாச நோய்)

வடகிழக்கு இந்திரா காந்தி பிராந்திய சுகாதார மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம்,

மவ்டியாங்க்டியாங், ஷில்லாங் - 793 018

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பேராசிரியர், இணை பேராசிரியர் - ( இரத்த வங்கி / பரிமாற்ற மருத்துவம், டெர்மடாலஜி & STD, மயக்கவியல், உடலியல், மனநலம், ரேடியோதெரபி, காசநோய் மற்றும் சுவாச நோய்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

வடகிழக்கு இந்திரா காந்தி பிராந்திய சுகாதார மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம்,

மவ்டியாங்க்டியாங், ஷில்லாங் - 793 018

காலியிடம்
1
வேலை இடம்
வடகிழக்கு இந்திரா காந்தி பிராந்திய சுகாதார மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், மவ்டியாங்க்டியாங், ஷில்லாங் - 793 018
நகரம்
ஷில்லாங்
தொடர்பு கொள்ள
வடகிழக்கு இந்திரா காந்தி பிராந்திய சுகாதார மற்றும் மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், மவ்டியாங்க்டியாங், ஷில்லாங் - 793 018
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: