முகப்பு

திட்டம் விஞ்ஞானி 'சி', திட்டம் விஞ்ஞானி 'பி', திட்ட உதவியாளர், திட்ட ஜூனியர் அலுவலக உதவியாளர்

பூமி கணினி அறிவியல் அமைப்பு (ESSO)
பெருங்கடல் தகவல் சேவைகள் இந்திய தேசிய மையம் (INCOIS)
புவியியல் அமைச்சுகம், (MoES), இந்தியா அரசு

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்டம் விஞ்ஞானி 'சி', திட்டம் விஞ்ஞானி 'பி', திட்ட உதவியாளர், திட்ட ஜூனியர் அலுவலக உதவியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

பூமி கணினி அறிவியல் அமைப்பு (ESSO)
பெருங்கடல் தகவல் சேவைகள் இந்திய தேசிய மையம் (INCOIS)
புவியியல் அமைச்சுகம், (MoES), இந்தியா அரசு

வேலை இடம்
பூமி கணினி அறிவியல் அமைப்பு (ESSO) பெருங்கடல் தகவல் சேவைகள் இந்திய தேசிய மையம் (INCOIS) புவியியல் அமைச்சுகம், (MoES), இந்தியா அரசு ஹைதராபாத் தெலுங்கானா
நகரம்
ஹைதராபாத்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
பூமி கணினி அறிவியல் அமைப்பு (ESSO) பெருங்கடல் தகவல் சேவைகள் இந்திய தேசிய மையம் (INCOIS) புவியியல் அமைச்சுகம், (MoES), இந்தியா அரசு
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: