முகப்பு

சக திட்டப்பணியாளர் (ஒரு நிலை)

ஐசிஏஆரின்-மத்திய பெருந்தோட்ட  பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
குடுலு அஞ்சல்,
காசர்கோடு - 671 124,
கேரளா, இந்தியா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் சக திட்டப்பணியாளர் (ஒரு நிலை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஐசிஏஆரின்-மத்திய பெருந்தோட்ட  பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
குடுலு அஞ்சல்,
காசர்கோடு - 671 124,
கேரளா, இந்தியா

வேலை இடம்
ஐசிஏஆரின்-மத்திய பெருந்தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், குடுலு அஞ்சல், காசர்கோடு - 671 124, கேரளா, இந்தியா
நகரம்
காசர்கோடு
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
ஐசிஏஆரின்-மத்திய பெருந்தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், குடுலு அஞ்சல், காசர்கோடு - 671 124, கேரளா, இந்தியா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: