முகப்பு

திட்ட அலுவலர்-செயல்பாடுகள், திட்ட அலுவலர்-மனித வளம், திட்ட நிர்வாக அதிகாரி, திட்ட பொறியாளர்

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் கராக்பூர்,
கராக்பூர் - 721 302

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட அலுவலர்-செயல்பாடுகள், திட்ட அலுவலர்-மனித வளம், திட்ட நிர்வாக அதிகாரி, திட்ட பொறியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் கராக்பூர்,
கராக்பூர் - 721 302

வேலை இடம்
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் கராக்பூர், கராக்பூர் - 721 302
நகரம்
கராக்பூர்
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் கராக்பூர், கராக்பூர் - 721 302
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: