முகப்பு

முடிவு சார்ந்த பொறியாளர் / தொழில்நுட்ப வல்லுநர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)

மேம்பட்ட கம்ப்யூட்டிங் மேம்பாட்டிற்கான மையம் (CDAC)
மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் ஆர் & டி அமைப்பு, இந்திய அரசு
திருவனந்தபுரம்

 

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் முடிவு சார்ந்த பொறியாளர் / தொழில்நுட்ப வல்லுநர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
மேம்பட்ட கம்ப்யூட்டிங் மேம்பாட்டிற்கான மையம் (CDAC)
மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் ஆர் & டி அமைப்பு, இந்திய அரசு
திருவனந்தபுரம்

 

வேலை இடம்
மேம்பட்ட கம்ப்யூட்டிங் மேம்பாட்டிற்கான மையம் (CDAC) மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் ஆர் & டி அமைப்பு, இந்திய அரசு திருவனந்தபுரம்
நகரம்
திருவனந்தபுரம்
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
மேம்பட்ட கம்ப்யூட்டிங் மேம்பாட்டிற்கான மையம் (CDAC) மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் ஆர் & டி அமைப்பு, இந்திய அரசு திருவனந்தபுரம்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: