முகப்பு

திட்ட இணை

டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
Sy.No.36 / P, கோபன்பள்ளி கிராமம், செரில்லிங்கம்பள்ளி மண்டல்,
ரங்கா ரெட்டி மாவட்டம்,
ஹைதராபாத் - 500 107

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் திட்ட இணை
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
Sy.No.36 / P, கோபன்பள்ளி கிராமம், செரில்லிங்கம்பள்ளி மண்டல்,
ரங்கா ரெட்டி மாவட்டம்,
ஹைதராபாத் - 500 107

வேலை இடம்
டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், Sy.No.36 / P, கோபன்பள்ளி கிராமம், செரில்லிங்கம்பள்ளி மண்டல், ரங்கா ரெட்டி மாவட்டம், ஹைதராபாத் - 500 107
நகரம்
ஹைதராபாத்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம், Sy.No.36 / P, கோபன்பள்ளி கிராமம், செரில்லிங்கம்பள்ளி மண்டல், ரங்கா ரெட்டி மாவட்டம், ஹைதராபாத் - 500 107
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: