முகப்பு

நிர்வாக இயக்குனர்

இந்திய அரசு

பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்
வடகிழக்கு பிராந்திய வேளாண் விற்பனை கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் நிர்வாக இயக்குனர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்
இந்திய அரசு

பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம்
வடகிழக்கு பிராந்திய வேளாண் விற்பனை கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்

வேலை இடம்
இந்திய அரசு பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம் வடகிழக்கு பிராந்திய வேளாண் விற்பனை கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய அரசு பொது நிறுவனங்கள் தேர்வு வாரியம் வடகிழக்கு பிராந்திய வேளாண் விற்பனை கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: