முகப்பு

ஆராய்ச்சி இணை, மூத்த ஆராய்ச்சி சக, திட்ட உதவியாளர்

இந்திய உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,
உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்கள் அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு,
புதுக்கோட்டை சாலை,
தஞ்சாவூர் - 613 005.
தமிழ்நாடு

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆராய்ச்சி இணை, மூத்த ஆராய்ச்சி சக, திட்ட உதவியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,
உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்கள் அமைச்சகம்,
இந்திய அரசு,
புதுக்கோட்டை சாலை,
தஞ்சாவூர் - 613 005.
தமிழ்நாடு

வேலை இடம்
இந்திய உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்கள் அமைச்சகம், இந்திய அரசு, புதுக்கோட்டை சாலை, தஞ்சாவூர் - 613 005. தமிழ்நாடு
நகரம்
தஞ்சாவூர்
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்கள் அமைச்சகம், இந்திய அரசு, புதுக்கோட்டை சாலை, தஞ்சாவூர் - 613 005. தமிழ்நாடு
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: