முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: கழிந்ததை எண்ணிக் கலங்காதே

Vivekanathar Quote-46

கழிந்ததை எண்ணிக் கலங்காதே சென்னதைக் குறித்து சிந்திக்காதே. -சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: