முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை இறக்கத்தான் பிறந்தோம்

Quote-20

இறக்கத்தான் பிறந்தோம் அது வரை இரக்கத்தோடு இருப்போம்
அன்னை தெரஸா

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: