முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை : தேவைக்கு மேலே பொருளும்

Quote-56

தேவைக்கு மேலே பொருளும்
திறமைக்கு மேலே புகழும்
கிடைத்து விட்டால் பார்வையில்
படுவதெல்லாம் சாதாரணமாகத்தான் தோன்றும்! - கவியரசு கண்ணதாசன்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: