முக்கிய செய்திகள்

குட்டி மொழி

முகப்பு

குட்டி மொழி

guyana-2021-10-05

உலக மொழிகளிலே குறைந்த சொற்களை கொண்ட மொழி - டாகி. கயானா நாட்டின் ஒருசில பகுதிகளில் இது பேசபடுகிறது. இம்மொழியில் வெறும் 340 சொற்கள் மட்டுமே உள்ளன.

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: