முக்கிய செய்திகள்
Idhayam Matrimony
முகப்பு

இளங்கலை தொழில்நுட்பம் (கடல் பொறியியல்), (கடற்படை கட்டுமானம் மற்றும் கடல் பொறியியல்) மற்றும் இளங்கலை அறிவியல் (கடல் அறிவியல்)

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம்.

கப்பல் அமைச்சகத்தின் கீழ் மத்திய பல்கலைக்கழகம்,

இந்திய அரசு


வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இளங்கலை தொழில்நுட்பம் (கடல் பொறியியல்), (கடற்படை கட்டுமானம் மற்றும் கடல் பொறியியல்) மற்றும் இளங்கலை அறிவியல் (கடல் அறிவியல்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம்.

கப்பல் அமைச்சகத்தின் கீழ் மத்திய பல்கலைக்கழகம்,

இந்திய அரசு


வேலை இடம்
இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம். கப்பல் அமைச்சகத்தின் கீழ் மத்திய பல்கலைக்கழகம், இந்திய அரசு
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம். கப்பல் அமைச்சகத்தின் கீழ் மத்திய பல்கலைக்கழகம், இந்திய அரசு www.imu.edu.in
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்:

Idhayam Matrimony