முகப்பு

பொது மேலாளர்

கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுமானிகள் & பொறியாளர்கள் லிமிடெட்,
பாதுகாப்பு அமைச்சகம்,
43/46, கார்டன் ரீச் ரோடு,
கொல்கத்தா - 700 024

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பொது மேலாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுமானிகள் & பொறியாளர்கள் லிமிடெட்,
பாதுகாப்பு அமைச்சகம்,
43/46, கார்டன் ரீச் ரோடு,
கொல்கத்தா - 700 024

வேலை இடம்
கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுமானிகள் & பொறியாளர்கள் லிமிடெட், பாதுகாப்பு அமைச்சகம், 43/46, கார்டன் ரீச் ரோடு, கொல்கத்தா - 700 024
நகரம்
கொல்கத்தா
தொடர்பு கொள்ள
கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டுமானிகள் & பொறியாளர்கள் லிமிடெட், பாதுகாப்பு அமைச்சகம், 43/46, கார்டன் ரீச் ரோடு, கொல்கத்தா - 700 024
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: