முகப்பு

துணை வேந்தர்

நீதித் துறை அறிவியல் மேற்கு வங்க தேசிய பல்கலைக்கழகம்,
டாக்டர் அம்பேத்கர் பவன், 12 எல்பி பிளாக், செக்டர் III, சால்ட் லேக் சிட்டி,
கொல்கத்தா - 700 098
மேற்கு வங்கம், இந்தியா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை வேந்தர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

நீதித் துறை அறிவியல் மேற்கு வங்க தேசிய பல்கலைக்கழகம்,
டாக்டர் அம்பேத்கர் பவன், 12 எல்பி பிளாக், செக்டர் III, சால்ட் லேக் சிட்டி,
கொல்கத்தா - 700 098
மேற்கு வங்கம், இந்தியா

வேலை இடம்
நீதித் துறை அறிவியல் மேற்கு வங்க தேசிய பல்கலைக்கழகம், டாக்டர் அம்பேத்கர் பவன், 12 எல்பி பிளாக், செக்டர் III, சால்ட் லேக் சிட்டி, கொல்கத்தா - 700 098 மேற்கு வங்கம், இந்தியா
நகரம்
கொல்கத்தா
தொடர்பு கொள்ள
நீதித் துறை அறிவியல் மேற்கு வங்க தேசிய பல்கலைக்கழகம், டாக்டர் அம்பேத்கர் பவன், 12 எல்பி பிளாக், செக்டர் III, சால்ட் லேக் சிட்டி, கொல்கத்தா - 700 098 மேற்கு வங்கம், இந்தியா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: