முகப்பு

கணக்கு மேலாளர், மூத்த மேலாளர் (F & A)

தேசிய உரங்கள் லிமிடெட்,
ஏ-11, செக்டார் -24, நொய்டா - 201 301,
கவுதம் புத் நகர்,
உ.பி.

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் கணக்கு மேலாளர், மூத்த மேலாளர் (F & A)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய உரங்கள் லிமிடெட்,
ஏ-11, செக்டார் -24, நொய்டா - 201 301,
கவுதம் புத் நகர்,
உ.பி.

வேலை இடம்
தேசிய உரங்கள் லிமிடெட், ஏ-11, செக்டார் -24, நொய்டா - 201 301, கவுதம் புத் நகர், உ.பி.
நகரம்
நொய்டா
மாநிலம்
உத்திரபிரதேசம்
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய உரங்கள் லிமிடெட், ஏ-11, செக்டார் -24, நொய்டா - 201 301, கவுதம் புத் நகர், உ.பி.
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: